KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Brože
e-shop zdarma Čelenky
e-shop zdarma Sponky
e-shop zdarma Svatební podvazky
e-shop zdarma Krepový papír extra silnýReklama:
e-shop zdarma

Obchodní podmínky

V účinnosti od 1.1.2014 dochází ke změnám v Občanském zákoníku, proto jsem se pokusila shrnout to nejdůležitější v několika bodech. Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověd na svoji otázku - neváhejte a kontaktujte mne vnitřní poštou!

KUPNÍ SMLOUVA


Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě Ateliér Monika za "Přijatou". Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vystavením objednávky kupující současně potvrzuje, že souhlasí s tím, že právní vztahy vzniklé z uskutečněného obchodu se řídí právním řádem České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku zadání objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

ZPŮSOB PLATBY


Celková cena objednávky včetně poštovného (není-li uvedeno jinak) bude zaplacena předem na bankovní účet. Při platbě bankovním převodem uváďte jako variabilní symbol číslo vaší objednávky , které bude identifikovat Vaši platbu. Zboží bude odesláno po připsání platba na můj účet nejpozději do tří dnů.

Fakturu přikladám k zaslanému zboží .


PODMÍNKY DODÁNÍ - DOPRAVA


Zboží zasílám doporučenou zásilkou České pošty dle jejich platných tarifů. Květinové brože vkládám do plastové krabičky, aby nedošlo k jejich pomačkání.

Na Slovensko a do zahraničí zasílám doporučenou zásilkou České pošty dle platného ceníku

Zboží Vám bude odesláno obratem (max. do 3 pracovních dnů), u převodu na účet po zaplacení částky na základě e-mailové potvrzení objednávky a Česká pošta ho doručí obvykle do dvou pracovních dnů. O zboží připraveném k osobnímu odběru budete informováni emailem.

O přijetí platby a následně o odeslání zboží vás též informuji prostřednictvím emailové pošty.Po odeslání zásilky zasílám zprávu o jejím podacím čísle a tak můžete její cestu k Vám sledovat na www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php?

OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsou použity jen pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby firmy. Nejsou v žádném případě poskytovány třetí osobě.

REKLAMACE


Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nezprávným používáním a opotřebením. Při případné reklamaci mne kontaktujte emailem. Vše s Vámi ihned proberu a zboží v případě závady vyměním.

STORNO ZBOŽÍ


Odeslaná objednávka je pro obě strany závazná. Pokud však došlo k nějakému omylu, prosím kontaktujte mne co nejrychleji, pokusím se vše vyřešit dohodou. Zákazník má v případě doručení zboží poštou právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu pod podmínkou, že zboží, které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno nebo použito.Částka za kterou bylo zboží zakoupeno bude navrácena po doručení vraceného zboží.

Pokud se tohoto práva rozhodnete využít, prosím informujte mne o tom nejdřív emailem, až poté zboží odesílejte zpět.

INFORMACE O ZBOŽÍ


Potřebujete vědet více o zboží, které chcete objednat? Neváhejte a kontaktujte mne emailem uvedeným jako kontakt - ráda vám poradím.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. ledna 2014.

Podmínky ochrany osobních  údajů

s účinností od 25.5. 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) a tak jako doteď a stejně tak i v době následující bude Atelier Monika využívat vaše data jen a pouze k zajištění a vyřízení Vašich objednávek .

I.

Základní ustanovení

Ateliér Monika se stává správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Ateliér Monika zpracovává pouze osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Ateliér Monika zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (e-shop zdarma) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 1. Atelier Monika nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

10459 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!